Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

"W rytmie natury"

Kategoria:

bibułkarstwo23 września 2022 roku uczniowie klasy V w ramach projektu "W rytmie natury" realizowanego przez BgPN sobotnie popołudnie spędzili w Zawoi uczestnicząc w różnorodnych warsztatach oraz zabawach.

 

Projekt „W RYTMIE NATURY” został przygotowany przez zespół do spraw edukacji Babiogórskiego Parku Narodowego. Dotyczy działań edukacyjnych na rzecz ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej na terenach prawnie chronionych (parku narodowego, obszarów Natura2000). Odbiorcami są przede wszystkim uczniowie szkół, dlatego też zostaliśmy zaproszeni do udziału w tym projekcie. Wzięliśmy udział w festiwalu z poczęstunkiem i warsztatami dla uczniów. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano stoiska z prezentacją działań prowadzonych w poszanowaniu praw natury. Aktywnie  uczestniczyliśmy w warsztatach bibułkarskich, malowania ptaszków drewnianych, wykonania roślin i zwierząt z siana oraz malowaniu obrazów naturą. Każdy z uczestników mógł również wziąć udział w grach memory oraz wylosować dla siebie pytanie, a za prawidłową odpowiedź otrzymać nagrodę.

Nikt z nas nie wrócił do domu bez nagrody, które wręczał sam dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego Tomasz Pasierbek.

Szczególnie wyróżnieni w poszczególnych kategoriach zostali:

-bibułkarstwo; Hubert Marszałek (1 miejsce),

- malowania ptaszków drewnianych; Emilia Kowalczyk (1 miejsce),

- wykonania roślin i zwierząt z siana; Anna Dziurdzik (3 miejsce),

- malowaniu obrazów naturą; Julia Mastela (2 miejsce), Martyna Jasiura (4 miejsce), Justyna Gonciarczyk (5 miejsce).

Były wspaniałe nagrody, pyszny posiłek, a przede wszystkim świetna zabawa.

Krystyna Kuliga

Zawoja8