Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Samorząd Uczniowski 2023/2024

Kategoria:

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 2 Szkoły Podstawowej nr 2

im. Józefiny i Emila Mików w LipnicyWielkiej

w roku szkolnym 2023/2024

 

Emilia Kowalczyk - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Bartłomiej Łyś - zastępca przewodniczącego

Julia Mastela - skarbnik

Magdalena Pażucha - sekretarz