Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Historia

Kategoria:

zub

Dziecięcy zespół regionalny Orawskie Dzieci działa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej. Zespół został reaktywowany w grudniu 2011. Kierownikiem oraz instruktorem zespołu jest mgr Teresa Baniowska, zespół podzielony jest na dwie grupy: grupę   początkującą i zaawansowaną. W zespole działa również grupa śpiewacza prowadzona przez mgr Karolinę Kowalczyk oraz dziecięca kapela prowadzona przez  mgra Marcina Kowalczyka.

Celem utworzenia zespołu było umożliwianie uczniom poznania dziedzictwa kulturowego, wartości i treści regionalnych na Orawie oraz zachęcenie do ich kultywowania.

Zespół prezentuje w swoich różnych programach: zabawy pasterskie, tańce orawskie, pieśni orawskie, pastorałki, gawędy oraz tradycje i zwyczaje regionu. Ponadto zespół przygotowuje spektakle teatralne o tematyce regionalnej: „Orawskie wesele”, „ Sen bacy”, „Skubarki”, „Jasełka orawskie”.

jaseeła

Nasz zespół jest chętnie zapraszany do prezentowania swoich programów na różnych imprezach plenerowych w Polsce i za granicą. Wyróżnia nas naturalność i autentyczność, wspaniałe stroje regionalne oraz interesujące programy oparte na żywiołowych tańcach, pięknych pieśniach i ciekawych zabawach pasterskich.

Kraków_1

 

zub 2

Do najważniejszych sukcesów zespołu można zaliczyć I miejsce grupy kolędniczej „Betlejemcy” oraz nagrodę specjalną dla najmłodszej grupy kolędniczej „Do Sopecki” w Orawskim Przeglądzie Kolędniczym w Lipnicy Wielkiej, III miejsce na ogólnopolskim spotkaniu dziecięcych i młodzieżowych grup kolędniczych „Pastuszkowie Kolędowanie” w Podegrodziu.

maluchy

 

podegrodzie

 

Zespół po udziale w etapie rejonowym konkursu dla szkolnych zespołów regionalnych  organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie "To, co u nas najpiękniejsze" jako jedyny zespół z naszego regionu został wytypowany do reprezentowania Orawy w gali finałowej tego przeglądu w Zakopanem.

Zakopane_1