Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Gminny Konkursu Historyczny „Rok Józefiny Mikowej i Piotra Borowego”

Kategoria:

MikowaDnia 12.04.2022r. odbył się Gminny Konkursu Historyczny z okazji Roku Józefiny Mikowej i Piotra Borowego”.

 

W Konkursie wzięło udział 33 uczestników w 3 kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA Szkoły Podstawowe kl. V-VI i młodsi (15 uczniów)

II KATEGORIA Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII (13 uczniów)

III KATEGORIA Szkoła Ponadpodstawowa (5 uczniów)

Celem konkursu było zainteresowanie, pogłębianie i motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o Józefinie Mikowej w 80. rocznicę śmierci i Piotrze Borowym w 90. rocznicę śmierci; przybliżenie uczniom dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu; krzewienie wśród uczniów idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń; kształtowanie poczucia własnej tożsamości; rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją; kształtowanie wzorców wychowawczych i propagowanie idei regionalizmu.

Komisja w składzie Stanisława Kucek, Karolina Kowalczyk i Robert Kowalczyk dokonała oceny testów, dzięki którym zostali wyłonieni uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą na temat Józefiny Mikowej i Piotra Borowego. Do grona tych uczniów należą również przedstawiciele naszej szkoły, są to:

  • Wojciech Rzepiszczak z klasy VII zdobywca I miejsca,
  • Maja Warzeszak z klasy VI i Szczepan Orawiec z klasy VIII zdobywcy II miejsca,
  • Karolina Dunaj z klasy VIII zdobywczyni IV miejsca,
  • Zuzanna Kabat z klasy VI i Łukasz Lichosyt z klasy V zdobywcy V miejsca.

Organizatorami Konkursu byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Grupa robocza Orawa2024.

 Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas obchodów Święta 3 Maja w Gminie Lipnica Wielka po Mszy Świętej o 10.00 przy Murze Ojców Niepodległości na Placu Piotra Borowego.

Gratulujemy tak szerokiej i głębokiej wiedzy na temat Józefiny Mikowej i Piotra Borowego!

Mikowa1