Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Spotkanie z policjantem

Kategoria:

policjant5W dniu 13 października 2021r. odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z panem aspirantem Pawłem Śmiech z Komisariatu Policji w Jabłonce.

 Najmłodsi uczniowie oddziałów przedszkolnych, a także klas I – III wysłuchali pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Pan aspirant przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, prawidłowe zachowanie się na przejściach dla pieszych i podkreślił jak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania i same wykazały się dobrą znajomością przepisów drogowych.

            Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VIII, a tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Pana Aspiranta.

            Spotkanie z policjantem to jedno z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Edyta Mikłusiak

 

policjant3