Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Świat naszych przodków - zwyczaje i obyczaje

Kategoria:


zwyczaje1Krakowska Agencja Artystyczna po raz kolejny gościła w naszej szkole i zaprezentowała program pt. „Zwyczaje i obyczaje – patriotyzm, wspólnota, śmierć, rodzina, dom, wiara ”.

 

Znakomici aktorzy Wojciech Habela i Jacek Lecznar zaprosili uczniów w niezwykłą podróż w czasie, dzięki której poznali oni świat naszych przodków oraz mogli sobie uświadomić wartość dziedzictwa kulturowego. Artyści rozpoczęli prezentację od wzorcowej recytacji znanego wszystkim wiersza Władysława Bełzy: „Kto ty jesteś? Polak mały!”. Widzowie mogli też usłyszeć kilka przysłów, które przecież są mądrością narodu:  „Bo życie dobrze jest kować, więc w życiu dobrze się prowadź”, „Do ludzi po rozum, do matki po serce” albo: „Szanuj ojcowski obyczaj: miejsc lepszych starszym użyczaj”. Mówiąc o wartości rodziny, aktorzy wspomnieli o respekcie, jaki dawniej miały dzieci do ojca: „Gdy ojciec tupnął nogą, wszystkie pchły na dzieciach pozdychały ze strachu”. Ważnym punktem spektaklu był patriotyzm, o czym mówią zacytowane słowa H. Sienkiewicza: „Nieprzyjaciel, który postanowił zdobywać Polskę, musiał zdobywać ja w każdym domu z osobna”.

Spektakl przybliżył młodzieży świat naszych przodków oraz przypomniał ważną prawdę, o której współczesny świat czasami zapomina: „Człowiek jest jak drzewo – jeśli się go pozbawi korzeni, łatwo można go obalić”.

Anna Cymerman

zwyczaje2