Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Udział przedszkolaków w ogólnopolskich programach

Kategoria:

pocztowkiOddziały zerowe przystąpiły do ogólnopolskich programów edukacyjnych: „Pocztówkowe Przedszkole”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” oraz „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

 

Ideą wiodącą programu „Pocztówkowe Przedszkole” jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie papierowej. Głównym celem jest wymiana pocztówek i listów
z innymi przedszkolami z całej Polski, zapoznanie z mapą Polski oraz promowanie własnego regionu i przedszkola.

Celem akcji edukacyjnej „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” jest rozwijanie czytelnictwa, zachęcanie do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci oraz współpraca z nauczycielami z całej Polski.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – to ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej. Celem tego programu jest dostarczanie wiedzy o otaczającym świecie, poznanie przyrody – jej

flory i fauny, poznanie czynników wpływających na zdrowie – w tym zasad prawidłowego

odżywiania i aktywności fizycznej.

Anna Karlak, Beata Pakos