Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Projekt wiosenny- "Zdrowo jem, więcej wiem"

Kategoria:

IMG_20210301_105043Klasa II ponownie podjęła wyzwanie uczestnictwa w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. W ramach etapu wiosennego zostały zrealizowane następujące zadania: lekcja- Piramida Zdrowia Ucznia, konkurs- Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia, lekcja- Źródło życia i zdrowia –woda!, konkurs- Quiz wiedzy o wodzie oraz zostały podjęte działania mające na celu podzielenia się zdobytą wiedzą.

 Uczniowie klasy II rozpoczynając II etap projektu „Zdrowo jem, więcej wiem!” posiadali ogólną i bardzo pobieżną wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Wiedzieli o tym, że powinni jeść warzywa i owoce, bo są zdrowe. Wprowadzenie do pierwszego zadania- lekcji „Piramida zdrowia ucznia”, czyli wykonanie z krzeseł „wehikułu czasu” sprawiło, że ich słownictwo rozszerzyło się o kolejny nieznany dotąd termin. Po znalezieniu na mapie świata Egiptu i oglądnięciu filmu „Egipt – państwo nad Nilem” dowiedzieli się co to jest piramida, jak jest zbudowana i przy okazji zaczerpnęli odrobinę wiedzy na temat historii Egiptu. Następnie przyszedł czas na nawiązanie do terminu „piramida zdrowia”. Po wyjaśnieniu przez nauczyciela to przełożenie, uczniowie mieli na zadanie znaleźć w Internecie więcej informacji na ten temat i zaprojektować własną piramidę zdrowia używając w tym celu programu graficznego na komputerze. Następnie uczniowie otrzymali obrazki z różnymi produktami żywnościowymi, a poprzedzające zadanie znacznie ułatwiło dzieciom odnalezienie się na poszczególnych piętrach piramidy podczas zabawy „Na które jadę piętro?”. Świetnie poradzili sobie również z pierwszym piętrem, kiedy to wszyscy wykonali gimnastykę śródlekcyjną. Podsumowując zajęcia wykorzystaliśmy pomoce przygotowane przez nauczyciela oraz zdjęcia produktów żywieniowych przyniesionych przez uczniów i wykonaliśmy wspólną dużą „Piramidę Zdrowia”. Po omówieniu zajęć i dyskusji jak zmienić zwyczaje żywieniowe i wypisaniu postanowień wynikających z przeprowadzonej debaty, uczniowie otrzymali karty pracy, które miały charakter zadania domowego do wykonania wspólnie z rodziną.

IMG_20210302_092143

Podczas wcześniejszych zajęć dzieci poznały Piramidę Zdrowia. Przyszedł czas, by wiedzą, którą posiadły podzieliły się w domu i wspólnie z rodzinami przygotowały materiały i przyniosły do szkoły, do wykonania własnej „Piramidę Zdrowia” (ze względu na pandemię nauczyciel nie podjął ryzyka pracy dzieci w grupach, czy w parach). Dzieci pracowały z ogromnym zaangażowaniem. Drogą głosowania dokonano wyboru najładniejszej Piramidy. Najładniejszą pracą zdaniem większości okazała się być praca Justunki, która była wykonana bardzo starannie. W sposób przejrzysty przedstawiała poszczególne piętra Piramidy, a obok w czytelny sposób wskazywała czego nasza dieta nie powinna zawierać oraz czego nasz organizm potrzebuje najwięcej, czyli wody, to stało się nawiązaniem do kolejnych zajęć.

IMG_20210304_101041IMG_20210304_101617

            Kolejny temat, który realizowaliśmy w ramach tego projektu, brzmiał: Źródło życia i zdrowia- Woda! Przed zajęciami dzieci potrafiły z własnego doświadczenia wymienić do czego używamy wody, ale już nie umiały określić jakie ma znaczenie dla zdrowia człowieka. Na początku zajęć włączyliśmy wyobraźnię zakładając, że parkiet, to pustynia, a pani jako dobra czarodziejka wyczarowała na niej strumyk. Po rozmowie na temat wpływu wody na świat roślin, zwierząt i ludzi dzieci zabrały się z ochotą do zilustrowania brzegów wyczarowanego strumyka. Zaraz po tym na arkuszu szarego papieru obrysowaliśmy sylwetę dziewczynki i zarysowaliśmy ile wody zawiera ludzkie ciało, to było punktem wyjściowy do pogadanki na temat roli i znaczenia wody w organizmie człowieka. Następnie przeprowadziliśmy eksperyment przenoszenia wody za pomocą gąbki, po zmierzeniu wody przed podjęciem działania i po skończonym doświadczeniu porównaliśmy utratę wody z pojemnika do tracenia wody przez organizm człowieka. Rozmowa wyjaśniła dzieciom w jakich sytuacjach organizm człowieka traci wodę. Później przeprowadziliśmy „burzę mózgów” i dzieci wypowiedziały się co jest najlepsze ich zdaniem do picia, by wyrównywać braki wody w organizmie. Po sprawdzeniu przez wybranych uczniów składu napojów przyniesionych przez nauczyciela i przeczytaniu go całej klasie doszliśmy do wspólnego wniosku, że najlepsza dla zdrowia człowieka jest woda mineralna. Podczas podsumowania zajęć dzieci samodzielnie wyciągnęły wnioski, że woda to najlepszy i najzdrowszy napój dla człowieka, bez niej nie ma życia. Nie tylko gasi pragnienie, ale i dostarcza składników mineralnych, które są niezbędna dla naszego organizmu.

IMG_20210304_112329IMG_20210304_113417

Następnym zadaniem projektowym było przeprowadzenie quizu: wiedzy o wodzie. Dziewczynki i chłopcy z pośród siebie wyłonili swoich przedstawicieli, którzy reprezentując swoją grupę odpowiadali na pytania przygotowane przez nauczyciela związane z zajęciami o tematyce Źródło życia i zdrowia- Woda! Tę rywalizację wygrali chłopcy. Następnie, każde dziecko dostało quiz znajdujący się w materiałach projektowych i samodzielnie odpowiadało na zamieszczone pytania. Te działania pozwoliły dzieciom utrwalić wiedzę na temat wody oraz wyłoniły ekspertów do spraw picia wody. Cała grupa klasowa liczy 20 osób, 16 dzieci quiz wypełniło bezbłędnie czworgu problem sprawiły zagadnienia dotyczące właściwego zamalowania ilości szklanek wody mineralnej i gazowanej, które powinniśmy wypijać w ciągu dnia.

IMG_20210305_0850121616777435525

Ostatnie zadanie pod hasłem „Dzielimy się wiedzą- sztuka picia wody” właściwie było realizowane podczas wszystkich zadań projektowych, ponieważ dzieci przynosząc pomoce do realizacji powyższych zadań wybór materiałów konsultowały z rodzicami, karty pracy wykonywały również w domu pod nadzorem rodziców. Dzieci przygotowały ulotki propagujące zwyczaj picia wody dla swoich rodzin i otrzymały tekst znajdujący się w materiałach projektowych „Sztuka picia wody” z wytycznymi, że mają go czytać codziennie rodzicom w ramach obowiązkowego codziennego ćwiczenia czytania, a to wszystko zostało poprzedzone spotkaniem online z rodzicami, na którym nauczyciel omówił cały projekt, jego zadania i treści, które miał obejmować. Zachęcał rodziców do pomocy dzieciom w wypełnianiu kart pracy oraz do wspierania dzieci podczas realizacji przewidzianych zadań. Wszystkie realizowane zadania były na bieżąco publikowane na szkolnym fbuku bogato oprawione zdjęciami. Zamieszczono również informacje o zrealizowanych zadaniach na stronie internetowej szkoły. Nauczyciel wraz z uczniami opierając się na pozyskanych materiałach podczas realizacji projektu stworzył prezentację, która została wyświetlona i zaprezentowana przez uczniów klasy II innym uczniom naszej szkoły.

IMG_20210312_090057IMG_20210312_090253

Krystyna Kuliga