Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Szkolne Przygody Gangu Fajniaków

Kategoria:

fajniakiUczniowie klasy 1a i 1b od września br. biorą udział w ekologicznym projekcie ogólnopolskim pt. „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”. Organizator konkursu chce podkreślić wagę edukacji ekologicznej w nauczaniu wczesnoszkolnym wierząc, że pierwsze lata nauki w szkole mają decydujący wpływ na postawę uczniów wobec środowiska naturalnego”.

 

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z czteroma żywiołami i ich znaczeniem w przyrodzie.

Oprócz wiedzy teoretycznej dzieci miały możliwość obserwacji, a nawet uczestniczenia w wykonywaniu eksperymentów w Laboratorium Fajniaków.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem badali właściwości wody, powietrza, ziemi i ognia wykonując bardziej i mniej spektakularne doświadczenia, takie jak erupcja wulkanu, barwienie papieru, wprawianie w ruch powietrza, segregacja śmieci oraz wiele innych. Wszystkie bloki tematyczne rozpoczynały się wspólnym czytaniem opowiadań z książki Gang Fajniaków i Miasto Marzeń.

Dzięki doświadczeniom i ciekawym filmom dzieci pogłębiły wiedzę, a na zakończenie wykonały ciekawe prace plastyczne, które zostały wysyłane na konkurs.

Wychowawczynie klas pierwszych:

B. Omylak i J. Stercuła

fajniaki(4)