Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Aktywna tablica

Kategoria:

tablicaW roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania infrastruktury informacyjno – komunikacyjnej „Aktywna tablica”. Program finansowany był w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego szkoły.

 

W ramach programu sale lekcyjne zostały wyposażone w trzy nowoczesne tablice interaktywne, na łączną kwotę 17 500zł.

Nauczyciele wzięli również udział w szkoleniu w zakresie funkcji i obsługi tablic interaktywnych oraz dzielili się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi.

Zakupione tablice interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też  motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.