Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/sp2lipnicawielka.pl/public_html/templates/joomla_szkolny/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Innowacja pedagogiczna „Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego”

Kategoria:

logopedia9W Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej od października 2019 r. przedszkolaki z klasy 0 a biorą czynny udział w innowacji pedagogicznej: „Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego”, gdzie głównym celem jest nauka czytania prostych tekstów metodą symultaniczno-sekwencyjną.

 

Opierając się na najnowszych badaniach neuropsychologicznychi neurolingwistycznych, gdzie dokonując analizy założeń, należy stwierdzić, iż najlepszą stymulacją rozwoju języka dziecka, jest wczesna nauka czytania. Podczas zajęć wykorzystywane są wczesne stymulacje, które mają charakter trwały i wywierają ogromny wpływ na postawy i zachowania ucznia. Odpowiednio dobrana metoda czytania, jako stymulacja rozwoju językowego dziecka, wspomaga jego ogólny rozwój. Program zawiera propozycje ćwiczeń ogólnorozwojowych i językowych dla dzieci, które znajdują się na samym początku drogi edukacyjnej. Zasadniczym celem zorganizowanej stymulacji jest wykorzystanie plastyczności mózgu małego dziecka w obu jej kategoriach-plastyczności neurobiologicznej, plastyczności funkcjonalnej. Wczesna nauka czytania wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, sprzyja stopniowemu kształtowaniu przewagi lewej półkuli w procesach werbalnych. Podstawowym założeniem metody — z punktu widzenia językoznawstwa -jest integracja kształcenia sprawności systemowej z pragmatyczną i sytuacyjną oraz z rozwijaniem kompetencji kulturowej. Zajęcia prowadzone są tematycznie z wykorzystaniem wielu metod aktywizujących, w sposób czynny. Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem i ciekawością poznawczą uczestniczą w spotkaniach, co potwierdzają załączone zdjęcia.

Agata Skoczyk

logopedia6