Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Pożegnanie Gimnazjum im. Piotra Borowego

Kategoria:

gimnazjum10W dniu 11 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość pożegnania ostatnich absolwentów - rocznik 2003, Gimnazjum im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej oraz pożegnania sztandaru i Patrona szkoły. Było to niezwykłe wydarzenie, ostatni taki dzień w 20 – letniej historii lipnickiej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas proboszcz parafii, władze samorządowe, dyrektorzy lipnickich szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 

Uroczystość rozpoczęła Msza św. celebrowana przez Księdza Proboszcza Jerzego Bargiela w kościele parafialnym pw. Św. Łukasza Ewangelisty, w czasie której słowo boże skierował do wiernych proboszcz parafii. Liturgię Mszy Św. przygotowała siostra Miriam, a swoim śpiewem uświetniły uczennice Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Muzyka Orawska – Pan Marcin Kowalczyk. Po Mszy Św. w imieniu całej społeczności szkolnej dyrektor Edyta Mikłusiak, Wójt Mateusz Lichosyt i wieloletni dyrektor Gimnazjum Wojciech Janiszewski udali się na plac przykościelny do grobu Piotra Borowego, by się pomodlić, złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicze.

Dalsze uroczystości odbyły się w Domu Ludowym. Myślą przewodnią całej akademii były słowa Piotra Borowego: „Sukoj prowdy, piękna i dobroci w samym sobie. Ta praca przyniesie ci owoc obfity”. W pierwszej części klasa 3b w imieniu wszystkich absolwentów pożegnała się ze swoją szkołą, z wychowawcami, nauczycielami. Były kwiaty, podziękowania i wiele wzruszeń. Następnie wręczono nagrody uczniom kończącym szkołę z wyróżnieniem, nagrody za zaangażowanie w życie szkoły, jej godne reprezentowanie i wzorową postawę oraz dla najlepszych sportowców. Z rąk dyrektor Edyty Mikłusiak Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

Historię szkoły i jej osiągnięcia można było zobaczyć w prezentacji przygotowanej przez Dyrektora Jana Kuligę. Gimnazjum zostało utworzone w związku z reformą szkolnictwa w 1999 r., a we wrześniu 2001 r. młodzież gimnazjalna rozpoczęła naukę w jednym budynku w centrum gminy. Utworzono wówczas 13 oddziałów klasowych, a grono pedagogiczne liczyło 39 nauczycieli. Początkowo szkołą kierował ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Jan Kuliga, a funkcję pierwszego dyrektora 1 listopada 2001 r. objął Bogusław Jazowski. Długie lata szkołą kierował Wojciech Janiszewski. Przez te wszystkie lata szkołę wspierały władze gminy i kolejni Wójtowie - Franciszek Adamczyk, Mariusz Murzyniak, Bogusław Jazowski i obecny Wójt Mateusz Lichosyt. Z osobami Panów Wójtów i Dyrektorów wiążą się ważne dla szkoły zmiany i wydarzenia. W 2010 r. szkoła otrzymała zaszczytne imię Piotra Borowego i sztandar, a tą piękną uroczystość zaszczycił swoją obecnością kard. Stanisław Dziwisz. Doposażono także bazę szkoły, wprowadzono wiele szkolnych tradycji oraz zrealizowano sporo projektów. Była to wspaniała okazja do wspomnień, które choć minione, na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Druga część uroczystości miała mistyczny charakter, a to za sprawą przedstawienia przygotowanego przez klasę IIIa pod kierunkiem pani Teresy Baniowskiej, która była również autorką scenariusza. Uczniowie przypomnieli myśli i bajki Piotra Borowego, udowodnili, że ideały tego wielkiego Orawianina są nadal aktualne. Na scenie towarzyszył nam cały czas Piotr Borowy, który spoglądał w zamyśleniu na lipnicką młodzież. W postać Piotra Borowego znakomicie wcielił się uczeń klasy 3a Adrian Machajda, który wiernie odtworzył postać Patrona. Widowisko zwieńczył piękny polonez w wykonaniu uczniów klasy 3c, których przygotowała Pani Jolanta Janiszewska. Nasze tancerki w suknie balowe ubrał salon mody ślubnej „Wiktoria” Pani Agnieszka Wojtusiak. Serdecznie dziękujemy.

Zgromadzeni goście uhonorowali naszych młodych artystów gromkimi brawami i gratulacjami za wspaniałą grę aktorską.

Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Gimnazjum im. Piotra Borowego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików, która wzięła pod opiekę sztandar i Patrona. Szkoła będzie kultywować pamięć o Piotrze Borowym, orawskim bojowniku, myślicielu i patriocie. W ten sposób szkoła stała się spadkobiercą wybitnych postaci naszej Orawskiej Ziemi, Józefiny i Emila Mików oraz Piotra Borowego – którzy walczyli o polskość ziem, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna były najwyższymi wartościami.

Na zakończenie dyrektor Edyta Mikłusiak podziękowała wszystkim, którzy przez minione dwadzieścia lat wspierali działalność szkoły, tworzyli klimat i charakter tej placówki. Wyrazem tych podziękowań były listy okolicznościowe złożone na ręce zaproszonych gości i byłych dyrektorów.

Wyrazy wdzięczności za ofiarną, aktywną i twórczą pracę na rzecz szkoły skierowano również do wszystkich nauczycieli i pracowników Gimnazjum.

Po uroczystej akademii zaproszono wszystkich do szkoły na skromny poczęstunek.

Edyta Mikłusiak

gimnazjum