Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Rada Rodziców 2021/2022

Kategoria:

ZARZĄD:

PRZEWODNICZĄCA   BEATA DZIURDZIK

WICEPRZEWODNICZĄCA   BEATA KIDOŃ

SKARBNIK   MONIKA KARNAFEL

RADY KLASOWE:

Oa   Sylwia Ślezak, Monika Kidoń, Kinga Zborowska

Ob  Patrycja Kudzia, Julia Pniaczek, Katarzyna Grzesik

   Małgorzta Lichosyt, Urszula Jabłońska, Ewelina Żurek

IIa Anna Lach, Anna Karlak

IIb  Beata Dziurdzik, Maria Karkoszka, Lucyna Zięba

III Monika Karnafel, Barbara Praszek, Katarzyna Grzesik

IV Monika Kidoń, Kinga Zborowska, Anna Zubrzycka

V   Monika Klapisz, Urszula Lach, Urszula Janowiak

VI   Teresa Łyś, Stanisław Hola, Beata Wontorczyk

VII Aneta Orawiec, Zofia Jazowska, Iwona Białoń

VIII Beata Kidoń, Anna Łopatniuk, Katarzyna Polaczek

Samorząd Uczniowski 2021/2022

Kategoria:

PRZEWODNICZĄCA ANNA LICHOSYT KL.VIII

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ ŁUKASZ RZEPISZCZAK KL.VIII

Klasa I Nikodem Piętka, Emilia Mastela

Klasa IIA Martyna Karlak, Szymon Wojtusiak

Klasa IIB Magdalena Owsiak, Kuba Michalak

Klasa III   Maja Magiera, Kacper Karkoszka

Klasa IV  Izabela Kidoń, Bartosz Baniowski

Klasa V Oliwia Szlachta, Izabela Janowiak

Klasa VI Bartosz Kowalczyk, Bartlomiej Łyś, Paweł Wierzbiak

 Klasa VII  Wojciech Rzepiszczak, Alan Florczak

Klasa VIII Karolina Dunaj, Joanna Klapisz

Dokumenty

Kategoria:

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej sporządzone na dzień 2018-12-31, zostały opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipnica Wielka:

https://bip.malopolska.pl/glipnicawielka,m,322801,szkola-podstawowa-nr-2-w-lipnicy-wielkiej.html

 

Pedagog szkolny

Kategoria:

PEDAGOG SZKOLNY mgr Krystyna Smoleń

ZAPRASZA:

 

PONIEDZIAŁEK:

1100-1300

 

ŚRODA:

730-1230

 

DYŻUR PEŁNIONY JEST W GABINECIE PEDAGOGA (103)

LUB W POKOJU NAUCZYCIELSKIM