Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Życie i działalność Józefiny i Emila Mików”

Kategoria:

wystawaW związku z 80-tą rocznicą śmierci Emila Miki i Świętem Patronów Szkoły zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów naszej szkoły, którego celem było poznanie życia i działalności Patronów Szkoły przez uczniów, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

Zadaniem uczniów było przedstawić dowolną techniką scenę z życia Józefiny i Emila Mików. Praca konkursowa miała przedstawiać minimum jedną z dziedzin życia patronów. Była też podana krótka adnotacja:

„Emil Mika (1896-1941) i żona Józefina Mika (1897-1942).

Emil Mika był miejscowym nauczycielem, wszechstronnie wykształconym. Własnoręcznie elektryfikował szkołę, kościół Dom Ludowy i liczne gospodarstwa ze zrobionej własnoręcznie elektrowni wodnej; również malował i oddawał się działalności muzycznej (organista). W roku 1924 zaczął zbierać i zapisywać orawskie melodie wydane
w zbiorze "Pieśni orawskie". Józefina Mika, siostra ks. Ferdynanda Machaya, była wielką działaczką ziemi orawskiej. Wraz z mężem udzielali się społecznie na wielką skalę - założyli kółko teatralne, chór mieszany, zespół regionalny "Orawiacy" z kapelą oraz orkiestrę dętą. Jako nauczyciel Emil Mika propagował sadownictwo, warzywnictwo, pszczelarstwo oraz zajęcia dla analfabetów. Podczas wojny zajęli się działalnością konspiracyjną, co tragicznie skończyło się dla tych wielkich osób: Józefina została aresztowana przez gestapo
i zmarła na Montelupich w Krakowie, a Emil w obozie w Oświęcimiu.”

Komisja w składzie:

Przewodnicząca: mgr Justyna Kulawiak

Członkowie:    mgr Barbara Omylak

                        mgr Krystyna Kuliga

                        mgr Edyta Mikłusiak

dokonała oceny wytworów uczniów. Wyniki poniżej.

Prace wyróżnione:

Klasa 1a:         Julia Jaskowiak

Sandra Lach

Klasa 2:          Justyna Praszek

                        Jan Karnafel

                        Anna Wojdyła

Klasa 3:           Antonina Kidoń

                        Aleksandra Kuliga

                        Justyna Gonciarczyk

Klasa 7:           Gabriela Kidoń

Maciej Wojdyła

Klasa 5:           Bartłomiej Łyś

Pozostali uczestnicy konkursu:

Klasa 1a:

 1. Kamila Karlak
 2. Roksana Walek

Klasa 2:

 1. Anastasia Żurek
 2. Tomasz Marszałek
 3. Jakub Spyrka
 4. Kamil Grzesik
 5. Nikola Biela
 6. Kacper Karkoszka (4)
 7. Nikola Karnafel
 8. Kacper Karkoszka (3)
 9. Maja Magiera
 10. Liliana Skałka
 11. Lena Wójciak
 12. Jakub Orawiec
 13. Nadia Pakos
 14. Anna Łyś
 15. Kacper Kulawiak

Klasa 3:

 1. Zuzanna Domin
 2. Oliwia Dziubek
 3. Aleksandra Kurek

            W ramach podziękowania za udział w konkursie wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni wpisem do dziennika Librus (pozytywna uwaga, ocena celująca z plastyki) i słodkim upominkiem, natomiast właściciele prac wyróżnionych otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez szkołę oraz Samorząd Uczniowski.

Prace zostały zaprezentowane na wystawie poświęconej Patronom Szkoły Józefinie i Emilowi Mikom.

Barbara Omylak

20210614_111323