Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13

Kategoria:

PL-SL
 

Informacja o projekcie

Partner w projekcie - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików – Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13 - PLSK.03.01.00-SK-0187/18-00

Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja (Program operacyjny Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie PLSK.00.00.00. PLSK.03.00.00. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie,PLSK.03.01.00. Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej)

Okres realizacji projektu : 1.09.2019 - 31.08.2021

Wartość całkowita projektu 894 431,53€

Projekt dofinasowany z Unii Europejskiej w 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Partnerzy projektu

Partner wiodący

Gymnázium Antona Bernoláka

ul, Mieru 307/23, 029 01 Námestovo

 www.gabnam.sk

Partnerzy:

 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

  1. M.M.Hodžu 860/9, 03136 Liptovský Mikuláš

www.gymlm.sk

Gymnázium Jozefa Lettricha

  1. J. Lettricha č.2, 03601 Martin

 www.gymlet.sk

Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha

Malá hora 3, 03601 Martin

www.gymmt.sk

Gymnázium Varšavská cesta 1

 Varšavská cesta 1, 01008 Žilina

 www.gvarza.edu.sk

Gymnázium Veľká okružná

Veľká okružná 22, 01001 Žilina

 www.gvoza.sk

Gymnázium Hlinská

Hlinská 29, 01180 Žilina

 www.gymza.sk

Gymnázium Bytča

Štefánikova 219/4, 01444 Bytča

 www.gymbytca.edupage.sk

Gymnázium Kysucké Nové Mesto

Jasenského 2243, 02404 Kysucké Nové Mesto

 www.gymknm.sk

Gymnázium Rajec

Javorová 5, 01521 Rajec

www.gymrajec.edupage.org

Zespól Szkól w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 523,  34-483 Lipnica Wielka

www.zslipnicawielka.pl

Zespól Szkól im. Bohaterów Westerplatte w Jablonce

  1. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka

 www.zsj.nowotarski.pl

Szkoła  nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 523,  34-483 Lipnica Wielka

 www.sp2lipnicawielka.pl

 

 O projekcie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików bierze udział w projekcie Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13 w ramach programu Interreg Polaska – Słowacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt ma charakter transgranicznej współpracy szkół z terenu Polski i Słowacji. W projekt zaangażowały się trzy szkoły z Polski i dziesięć ze Słowacji położone w strefie przygranicznej. Głównym celem projektu jest rozwój i doskonalenie kompetencji dydaktycznych i pedagogicznych prowadzące do podniesienia efektywności nauczania i wdrażania nowoczesnych technik pracy w szkole.

Ogromną wartością projektu były spotkania nauczycieli i kadry kierowniczej, podczas których wymieniano się doświadczeniami i pomysłami w zakresie edukacji. Uczestnicy mieli możliwość porównania warunków i efektów pracy w różnego typu szkołach, na różnych etapach edukacyjnych i o różnej infrastrukturze sprzętowej. Nauczyciele prowadzili dyskusje, dzielili się dobrymi praktykami oraz opracowali zestaw narzędzi do wykorzystania na poszczególnych przedmiotach. Efektem szkoleń są opracowane przez uczestników materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie Internetowej projektu https://www.g13.sk/ . Powstał w ten sposób internetowy bank pomysłów i materiałów metodycznych dla nowoczesnej edukacji.

Transgraniczny klaster szkół przyczynił się do podniesienia jakości edukacji w szkołach.

W ramach projektu baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt: tablety, laptopy oraz projektory. Z projektu G13 szkoła otrzymała aparat fotograficzny z dołączonym obiektywem, 7 rzutników multimedialnych, 6 przystawek multimedialnych oraz sprzęt firmy Apple - 15 tabletów dla uczniów wraz z walizką do ładowania, 7 notebooków, 7 tabletów dla nauczycieli, oprogramowanie typu mobile Device Management MDM w celu sterowania urządzeniami typu tablet. Odbyte szkolenia oraz otrzymany sprzęt z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości nauczania, dając uczniom możliwość korzystania z nowoczesnych technologii w procesie nauczania, czyniąc w ten sposób szkołę nowoczesną i innowacyjną.

 

Opracowane przez nauczycieli  materiały do klastra G13

 

Edukacja czytelnicza

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

Edukacja wczesnoszkolna kl. 1

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

Edukacja wczesnoszkolna kl. 2

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

Edukacja wczesnoszkolna kl. 3

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

Historia

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

J. polski

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

Logopeda

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

Oddział przedszkolny 1

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

Oddział przedszkolny 2

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

Przyroda

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

Wychowanie fizyczne

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

Zajęcia rozwijające 

https://klaster.g13.sk/#/1vEM1JoRpPZoCcTLd9kg-I50_4vRHreQG

 

Galeria

G13slowacja

 

slowacja1informatyka(5)informatyka(1)