Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Kalendarium

Kategoria:

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  

 1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2021r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 1.  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18 października 2021r.

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm)

 1.  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

12 listopada 2021r.

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm)

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 1.  

Ustalenie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

5 stycznia 2022r.

Statut Szkoły (co najmniej na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem RP)

 1.  

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

10 stycznia 2022r.

Statut Szkoły (co najmniej na dwa dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem RP)

 1.  

Koniec pierwszego półrocza

14 stycznia 2022r.

Statut Szkoły

 1.  

Ferie zimowe

17 – 30 stycznia 2022r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 1.  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2022r.

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm)

 1.  

Egzamin ósmoklasisty

24 – 27 maja 2022r.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

 1.  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 17 czerwca 2022r.

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm)

 1.  

Ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych.

13 czerwca 2022r.

Statut Szkoły (co najmniej na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej)

 1.  

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych

20 czerwca 2022r.

Statut Szkoły (co najmniej na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej)

 1.  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 czerwca 2022r.

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm)

 1.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

24 czerwca 2022r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 1.  

Ferie letnie

25czerwca – 31 sierpnia 2022r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)

Wydarzenia i uroczystości w życiu szkoły

L.p.

Nazwa uroczystości

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

wrzesień

Dyrektor, wychowawcy

 

 1.  

Dzień Nauczyciela

14 października 2021 r.

Barbara Brenkus

 

 1.  

Ślubowanie klasy I

Październik 2021r.

Dyrektor, Bogumiła Machajda

 

 1.  

Święto Patronów Szkoły

8 listopada 2021r.

Dyrektor, Wychowawcy klas

 

 1.  

Święto Odzyskania Niepodległości

listopad 2021 r.

Halina Matera,

 

 1.  

Andrzejki, dyskoteka

listopad 2021 r.

Samorząd Uczniowski

 

 1.  

Dzień postaci z bajek

Listopad 2021r.

Anna Karlak, Beata Pakos

 

 1.  

Mikołajki

Grudzień 2021r.

Barbara Omylak, Katarzyna Wontorczyk

 

 1.  

Wigilia szkolna

Grudzień 2021r.

Krystyna Kuliga

 

 1.  

Bal maskowy

Styczeń 2022r.

Samorząd Uczniowski

 

 1.  

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń 2022r.

Beata Pakos, Anna Karlak

 

 1.  

Walentynki, poczta walentynkowa

Luty 2022r.

Samorząd Uczniowski

 

 1.  

I Dzień Wiosny, Dzień profilaktyki – bądź życzliwym na co dzień.

Marzec 2022r.

Wychowawcy klas

 

 1.  

Dzień otwarty - szkoła

Kwiecień 2022r.

Wychowawcy klas I

 

 1.  

Święta Wielkanocne

Kwiecień 2022r.

Bogusława Hetmańska, Anna Cymerman

 

 1.  

Dzień Ziemi,

Kwiecień – maj 2022r.

Katarzyna Kulka, Barbara Brenkus

 

 1.  

Konstytucja  3 – go Maja

Maj 2022r.

Halina Matera, Jadwiga Oskwarek

 

 1.  

Święto książki

Maj 2022r.

Barbara Omylak,

 

 1.  

Dzień sportu, Dzień Dziecka

Czerwiec 2022r.

Andrzej Buroń, Jolanta Janiszewska

 

 1.  

Dzień otwarty – oddziały przedszkolne

Czerwiec 2022r.

Anna Karlak, Beata Pakos,

 

 1.  

Mam talent

Czerwiec 2022r.

Sylwia Lichosyt

 

 1.  

20 – lecie nadania imienia Szkole

Czerwiec 2022r.

Dyrektor, wychowawcy klas,

 

 1.  

Pożegnanie klas VIII, zakończenie roku szkolnego

Czerwiec 2022r.

Halina Matera, Katarzyna Kulka

 

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

wrzesień 2022 r.

Dyrektor

 

 1.  

Spotkania profilaktyczne, warsztaty, spotkania ze specjalistami

Terminy do ustalenia

Dyrektor, pedagog

Według oferty